AMBIENT

Bài tập 5 trang 75 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 5 trang 75 SGK nâng cao Hóa học 10

Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau đây: H2, HCl, H2O, Cl2, NH3, CH4

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

- Phân tử H2:

+ Công thức e: H:H

+ Công thức cấu tạo: H-H

- Phân tử HCl:

+ Công thức e: 

+ Công thức cấu tạo: H-Cl

- Phân tử H2O:

+ Công thức e: 

+ Công thức cấu tạo: H-O-H

- Phân tử Cl2:

+ Công thức e: 

+ Công thức cấu tạo: Cl -Cl

- Phân tử NH3:

+ Công thức e: 

+ Công thức cấu tạo: 

- Phân tử CH4:

+ Công thức e: 

+ Công thức cấu tạo: 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 75 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA