YOMEDIA

Bài tập 5 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 5 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10

Nước biển chứa một lượng nhỏ muối natri bromua. Bằng cách làm bay hơi nước biển, người ta thu được dung dịch chứa NaBr với hàm lượng 40 g/l. Cần dùng bao nhiêu lít dung dịch đó và bao nhiêu lít khí clo (ở điều kiện tiêu chuẩn) để điều chế 3 lít brom lỏng (khối lượng riêng 3,12 kg/l)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Ta có: mBr= 3,12.3 = 9,36 (kg)

nBr2 = (9,36.1000) : 160 = 58,5 mol

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br   (1)

117        58,5      58,5

Từ (1) suy ra:  \({V_{NaBr}} = \frac{{117.103}}{{40}} = 301,3(l)\)

VCl= 58,5.22,4 = 1310,4 lít

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA