YOMEDIA

Bài tập 4 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 4 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10

Người ta có thể điều chế brom bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với hỗn hợp rắn KBr và MnO2.

a) Viết phương trình hóa học và cho biết vai trò của từng chất trong phản ứng.

b) Tính khối lượng của mỗi chất cần dùng để điều chế 32g brom.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Phương trình phản ứng xảy ra:

KBr là chất khử; MnO2 là chất oxi hóa; H2SO4 là môi trường.

Câu b:

Tính khối lượng mỗi chất đem dùng.

\({n_{B{r_2}}} = \frac{{32}}{{160}} = 0,2mol\)

Theo phương trình phản ứng ta có:

nKBr = 0,4 (mo1) ⇒ mKBr = 0,4.119 = 47,6 (gam)

nMnO2 = 0,2 (mol) ⇒ mMnO2 = 0,2.87 = 17,4 (gam)

nH2SO4 = 0,4 (mol) ⇒ mH2SO4 = 0,4.98 = 39,2(gam).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA