YOMEDIA

Bài tập 4 trang 125 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 4 trang 125 SGK nâng cao Hóa học 10

Hoàn thành các phương trình hóa học dưới đây và nêu rõ vai trò của clo trong mỗi phản ứng:

a) FeCl2 + Cl2 → FeCl3

b) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Ca(OH)2+ Cl→ Ca(ClO)2 + CaCl2 + H2O.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

 

Cl2 là chất oxi hóa

Câu b:

Cl2 là chất oxi hóa

Câu c:

Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử

Câu d:

Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 125 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA