YOMEDIA

Bài tập 3 trang 34 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 3 trang 34 SGK nâng cao Hóa học 10

Năng lượng của các obitan 2px, 2py, 2pz có khác nhau không? Vì sao?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Năng lượng của các obitan 2px, 2py, 2pz không khác nhau.

Vì phân lớp p có 3obitan trên cùng 1 phân lớp có mức năng lượng như nhau chỉ khác nhau về sự định hướng trong không gian.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 34 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA