AMBIENT

Bài tập 3 trang 139 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 3 trang 139 SGK nâng cao Hóa học 10

Hãy kể ra hai phản ứng hóa học có thể minh họa cho nhận định: Flo là một phi kim mạnh hơn clo.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Phản ứng minh họa flo mạnh hơn clo:

H2(k) + F2(k) → 2HF(k) (phản ứng nổ ngay ở nhiệt độ rất thấp -252oC).

H2(k) + Cl2(k) → 2HCl(k) (chiếu sáng).

3F+ 2Au → 2AuF3 (Ở điều kiện thường).

Cl+ Au → không phản ứng ở điều kiện thường.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 139 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>