AMBIENT

Bài tập 2 trang 145 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 2 trang 145 SGK nâng cao Hóa học 10

Hãy nêu ra các phản ứng để chứng minh rằng iot có tính oxi hóa mạnh nhưng tính oxi hóa của iot yếu hơn các halogen khác.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Iot có tính oxi hóa mạnh nhưng yếu hơn Br2

2Al + 3I2 → 2AlI3

Tính oxi hóa của iot yếu hơn các halogen khác.

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 ;

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 145 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>