RANDOM

Bài tập 1 trang 172 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 1 trang 172 SGK nâng cao Hóa học 10

Cấu hình electron nguyên tử nào là của lưu huỳnh ở trạng thái kích thích?

A. 1s22s22p63s23p4

B. 1s22s22p4

C. 1s22s22p63s23p33d1

D. 1s22s22p63s23p6

Hãy chọn câu trả lời đúng.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

1s22s22p63s23p33d1

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 172 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • trang lan

  1,1g hỗn hợp bột Fe và Bột Al tác dụng vừa đủ với 1,28g lưu huỳnh

  Tính tỉ lệ phần trăm của Fe và Al tron hỗn hợp ban đầu theo khối lượng chất và lượng chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Hòa tan hoàn toàn m g hỗn hợp X gồm CuSO4, FeSO4 và Fe2(SO4)3 vào nước thu được dung dịch Y. Thành phần phần trăm khối lượng lưu huỳnh trong X là 21,62%. Cho dd Y tác dụng với 1 lượng dư dd NaOH, lọc thu được kết tủa Z. Nung kết tủa Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn R. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng R thu được 8,32 g hỗn hợp kim loại . Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tìm giá trị của m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Tại sao khi đánh rơi nhiệt kế thủy ngân, không được dùng chổi quét mà  lại rắc bột S lên chỗ có Hg?

  cảm ơn các bạn đã giải đáp. :D

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
AMBIENT
?>