YOMEDIA

Bài tập 1 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 1 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10

Chất NaBrO có tên là gì?

A. Natri bromit;

B. Natri bromua;

C. Natri bromat;

D. Natri hipobromit.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Natri hipobromit là NaBrO

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA