YOMEDIA

Bài tập 1 trang 139 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 1 trang 139 SGK nâng cao Hóa học 10

Dung dịch nào trong các dung dịch axit sau đây không được chứa trong bình bằng thủy tinh?

A. HCl;

B. H2SO4;

C. HF;

D. HNO3

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Chọn C.

Do tính chất đặc biệt của HF là tác dụng với SiOcó trong thành phần của thủy tinh:

4HF + SiO2 → SiF4 + 2H2O

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 139 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA