YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 21 SGK GDCD 8

Giải bài 4 tr 21 sách GK GDCD LỚP 8

Toàn và Hoà đang trạnh luận với nhau. Toàn nói:" Ở những nước đang phát triển không có gì đáng học tập vì họ lạc hậu lắm, chỉ ở những nước phát triển có kinh tế, khoa học - kĩ thuật tiên tiến mới có nhiều thành tựu đáng cho ta học tập". Trái lại, Hoà bảo: "Ngay cả ở những nước đang phát triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập"

Em đồng ý với ý kiến của bạn nào ? Vì sao ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Em đồng ý với ý kiến của bạn Hòa

  • Những nước đang phát triển tuy có thể nghèo nàn lạc hậu hơn những nước phát triển nhưng họ cũng có những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc, mang tính truyền thống mà chúng ta cần học tập, ví như Việt Nam của chúng ta là nước đang phát triển nhưng chúng ta cũng có những di sản văn hóa đóng góp cho nền văn hóa nhân loại, chúng ta có truyền thống yêu nước, có kinh nghiệm chống giặc ngoại xâm, nhân dân Việt Nam cần cù chịu thương chịu khó, người Việt Nam nhân hậu mến khách, ta có phong tục tập quán làm nên bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam, những cái chúng ta có được đáng để các nước học tập, nhất là trong điều kiện giao lưu hội nhập hiện nay.

-- Mod GDCD 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 21 SGK GDCD 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON