YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 4 SGK GDCD 8

Giải bài 3 tr 4 sách GK GDCD LỚP 8

Theo em, hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng lẽ phải?

a) Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống, làm việc và học tập;

b) Chỉ làm những việc mà mình thích;

c) Phê phán những việc làm sai trái;

d) Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình;

đ) Gió chiều nào che chiều ấy, cố gắng không làm mất lòng ai;

e) Lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải;

g) Bực tức và phê phán gay gắt những người không có cùng quan điểm với mình.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Theo em, hành vi biểu hiện sự tôn trọng lẽ phải:

a) Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống, làm việc và học tập;

c) Phê phán những việc làm sai trái;

e) Lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải;

-- Mod GDCD 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 4 SGK GDCD 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON