YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 4 SGK GDCD 8

Giải bài 2 tr 4 sách GK GDCD LỚP 8

Nếu người bạn thân của em mắc khuyết điểm, em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây, vì sao?

a) Bỏ qua như khônrg biết đến khuyết điểm đó và vẫn chơi thân với bạn như bình thường 

b) Xa lánh, không chơi với bạn 

c) Chỉ rõ cái sai cho bạn và khuyên bạn, giúp đỡ bạn để lần sau bạn không mắc phải khuyết điểm đó nữa.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Em lựa chọn phương án (c). Chỉ rõ cái sai cho bạn và khuyên bạn, giúp đỡ bạn để lần sau bạn không mắc khuyết điểm đó nữa.
  • Bởi vì: Nếu bạn thân mắc khuyết điểm em chỉ rõ cái sai của bạn, khuyên bạn nhận ra cái sai để khắc phục sửa chữa và lần sau bạn không mắc khuyết điểm đó nữa, chính là em đã hành động đúng, không bao che dung túng những thiếu sót của bạn, đó là em đã giúp đỡ bạn một cách chân tình thẳng thắn, là em đã tôn trọng lẽ phải, giúp bạn điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình theo hướng tích cực.

-- Mod GDCD 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 4 SGK GDCD 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF