Trắc nghiệm Địa lý Bài 18 Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Thế mạnh nào không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: 

  • A. Trồng cây công nghiệp
  • B. Nuôi gia súc lớn
  • C. Công nghiệp nặng, nghề rừng
  • D. Trồng lúa nuôi thủy sản
 • Câu 2:

  Đâu không phải là lí do cây chè ở Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm diện tích sản lượng lớn nhất nước ta: 

  • A. Nằm ở vĩ độ cao nhất nước, tiếp giáp với khu vực ngoại chí tuyến
  • B. Vùng có đất feralit đồi núi
  • C. Khí hậu nước ta chỉ trồng được chè
  • D. Chịu tác động của gió mùa đông bắc mạnh
 • Câu 3:

  Cây nào không được trồng phổ biến ở Trung du và miền núi Bắc Bộ:

  • A. Hồi
  • B. Chè
  • C. Cafe
  • D. Cây ăn quả
 • Câu 4:

  Để phát triển kinh tế xã hội vùng trung du và miền núi Bắc bộ cần kết hợp: 

  • A. Giam tỉ lệ tăng dân số, phân bố lại dân cư
  • B. Khai thác thế mạnh tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
  • C. Khai thác chế biến khoáng sản, phân bố lại dân cư
  • D. Nâng cao mặt bằng dân trí và bảo về rừng
 • Câu 5:

  Đâu không phải là thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ

  • A. Trồng cà phê để xuất khẩu
  • B. Trồng cây công nghiệp lâu năm, rau quả cận nhiệt đới, ôn đới
  • C. Nghề rừng chăn nuôi gia súc lớn
  • D. Khai thác khoáng sản, thủy điện

Được đề xuất cho bạn