YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 SGK trang 63 Địa lý 9

Giải bài 1 sách GK tr 63 Địa lớp 9

Cho bảng số liệu sau đây:

Bảng 16.1. Cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 1991 - 2002 (%)

a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 1991 - 2002.

b) Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau :

  • Sự giảm mạnh tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên điều gì ?
  • Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh ? Thực tế này phản ánh điều gì ?
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

a) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2007 (đơn vị: %)

b) Nhận xét

  • Sự giảm tỉ trọng của nông – lâm - ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên: nước ta đang chuyển dần từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp.
  • Tỉ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp – xây dựng tăng nhanh, phản ánh qua trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đang có những biến đổi rõ rệt.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 SGK trang 63 Địa lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF