RANDOM
VIDEO

Bài tập 1 SGK trang 63 Địa lý 9

Giải bài 1 sách GK tr 63 Địa lớp 9

Cho bảng số liệu sau đây:

Bảng 16.1. Cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 1991 - 2002 (%)

a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 1991 - 2002.

b) Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau :

 • Sự giảm mạnh tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên điều gì ?
 • Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh ? Thực tế này phản ánh điều gì ?
RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

a) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2007 (đơn vị: %)

b) Nhận xét

 • Sự giảm tỉ trọng của nông – lâm - ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên: nước ta đang chuyển dần từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp.
 • Tỉ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp – xây dựng tăng nhanh, phản ánh qua trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đang có những biến đổi rõ rệt.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 SGK trang 63 Địa lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lợi Văn
  vẽ biểu đồ cơ cấu gdp nước ta thời kỳ 1991 - 2005

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Tokino Nguyễn
  Vẽ biểu đồ cơ cấu
  Theo dõi (1) 3 Trả lời
 • Thiên Mai

  1.Nêu cơ cấu ngành dịch vụ nước ta

  2. Đặc điếm phát triển ngành ngoại thương nước ta

  3. Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm

  4. Nước ta có sự chuyển dịch kinh tế nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1