Hỏi đáp về Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi - Địa lý 12

Sau khi học xong bài Thực hành - Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi Thực hành - Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi nếu các em có những khó khăn, thắc mắc liên quan đến bài chưa thể giải quyết thì các em có thể đặt câu hỏi để được giải đáp thắc mắc.

Danh sách hỏi đáp (2 câu):