Đề thi tham khảo THPT QG năm 2019 môn Sinh học - Bộ Giáo Dục và Đào tạo

50 phút 40 câu 70 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):