ON
YOMEDIA

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sinh năm 2021

Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sinh với hình thức online của đề thi sẽ giúp các em làm quen như thi trên lớp trong vòng 45 phút. Bên cạnh đó bộ đề còn có đáp án cho từng câu hỏi. Nội dung đề thi, đáp án mời các em xem tại đây.

VDO.AI

 

1=>1