Đề kiểm tra giữa HK1 môn Sinh học 11 có đáp án năm học 2018-2019

45 phút 40 câu 154 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):