Chương V: Truyền Và Biến Đổi Chuyển Động

 • Bài 29: Truyền chuyển động

  Bài 29: Truyền chuyển động
  Trong một máy gồm nhiều cơ cấu hợp thành, các cơ cấu có chuyển động khác nhau nhưng đều được duy trì từ một động cơ. Như vậy từ chuyển động đó được truyền đến các bộ phận xảy ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở nội dung bài học mới. Mời các em cùng theo dõi - Bài 29: Truyền chuyển động

  5 trắc nghiệm 25 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 30: Biến đổi chuyển động

  Bài 30: Biến đổi chuyển động
  Trong thực tế quanh ta có rất nhiều biến đổi chuyển động, chẳng hạn như từ chuyển động quay của vô lăng thành chuyển động tịnh tiến của kim khâu là một ví dụ của biến đổi chuyển động.  Vậy thế nào là biến đổi chuyển động? Tại sao các máy lại cần có cơ cấu biến đổi chuyển động? Chúng ta sẽ được tìm hiểu vấn đề này rõ hơn ở bài học mới dưới đây. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học - Bài 30: Biến đổi chuyển động

  5 trắc nghiệm 10 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 31: Thực hành: Truyền và biến đổi chuyển động

  Bài 31: Thực hành: Truyền và biến đổi chuyển động
  Mục tiêu của bài thực hành dưới đây giúp các em học sinh hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một số bộ truyền và biến đổi chuyển động thông qua việc tìm hiểu, tháo lắp và kiểm tra các mô hình và vật thật của các bộ truyền chuyển động. Qua đó các em sẽ biết cách bảo dưỡng và có ý thức bảo dưỡng các bộ truyền chuyển động thường dùng trong gia đình. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học - Bài 31: Thực hành: Truyền và biến đổi chuyển động

  5 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết