Chương I: Vẽ Kỹ Thuật Cơ Sở

 • Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật

  Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật
  Bản vẽ kỹ thuật là phương tiện trong lĩnh vực kĩ thuật và đã trở thành "ngôn ngữ" chung dùng cho kĩ thuật. Vì vậy, nó phải được xây dựng theo các quy tắc thống nhất được quy định trong các tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật. Dưới đây là một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật, mời các em cùng theo dõi nội dung bài học bài Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Hình chiếu vuông góc

  Bài 2: Hình chiếu vuông góc
  Mục đích của bài học bài Hình chiếu vuông góc nhằm giúp các em hiểu được nội dung cơ bản của phương pháp hình chiếu vuông góc, biết được vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ và phân biệt giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất với phương pháp chiếu góc thứ ba. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Thực hành Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

  Bài 3: Thực hành Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản
  Mục tiêu của bài Thực hành Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản nhằm giúp các em có kỹ năng vẽ được ba hình chiếu đứng, bằng, cạnh của vật thể từ hình ba chiều hoặc vật mẫu; ghi được kích thước của vật thể, bố trí hợp lí và đúng tiêu chuẩn các kích thước và biết cách trình bày bản vẽ theo các tiêu chuẩn của bản vẽ kĩ thuật. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Mặt cắt và hình cắt

  Bài 4: Mặt cắt và hình cắt
  Đối với các vật thể có nhiều phần rỗng ở bên trong như các lỗ, các rãnh nếu dùng hình biễu diễn thì có nhiều nét đứt, như thế bản vẽ thiếu rõ ràng, sáng sủa. Vì vậy, trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình cắt và mặt cắt để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể. Vậy thế nào là hình cắt và mặt cắt? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?.... trong nội dung bài học bài Mặt cắt và hình cắt dưới đây sẽ giúp các em giải đáp các vấn đề thắc mắc này. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Hình chiếu trục đo

  Bài 5: Hình chiếu trục đo
  Nội dung Bài 5: Hình chiếu trục đo nhằm giúp các em hiểu được các khái niệm về hình chiếu trục đo, biết cách vẽ hình chiếu trục đo của các vật thể đơn giản. Mời các em cùng theo dõi bài học để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Thực hành biểu diễn vật thể

  Bài 6: Thực hành biểu diễn vật thể
  Nội dung của Bài 6: Thực hành biểu diễn vật thể dưới đây sẽ hướng dẫn các em đọc bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản; cách vẽ hình chiếu thứ ba, hình cắt và hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản từ bản vẽ hai hình chiếu. Mời các em cùng theo dõi bài học.

  7 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

  Bài 7: Hình chiếu phối cảnh
  Trong Bài 2: Hình chiếu - Công nghệ 8, các em đã biết các phép chiếu như phép chiếu vuông góc, phép chiếu song song, phép chiếu xuyên tâm; trong đó, phép chiếu xuyên tâm là cơ sở để xây dựng hình chiếu phối cảnh. Vậy như thế nào là hình chiếu phối cảnh? Cách vẽ phác hình chiếu phối cảnh của vật thể đơn giản như thế nào? Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học Bài 7: Hình chiếu phối cảnh dưới đây để cùng tìm hiểu chi tiết.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết