Chương I: Trồng Trọt Lâm Nghiệp Đại Cương

Bài học

 • Bài 1: Bài mở đầu

  Bài 1: Bài mở đầu
  Nội dung bài học Bài 1: Bài mở đầu dưới đây nhằm giúp các em biết được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các ngành nông, lâm, nghư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân; những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự  nhiên, xã hội của nước ta ảnh hưởng đến sự phát triển nông, lâm, ngư nghiệp và biết tiếp cận tình hình thực tiễn sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta trong thời gian hiện tại và tương lai. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các em cùng theo dõi bài học.

  6 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng

  Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng
  Nội dung bài học bài Khảo nghiệm giống cây trồng dưới đây nhằm giúp các em hiểu được mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng; nắm được nội dung của các thí nghiệm so sánh giống, kiểm tra kĩ thuật, sản xuất quảng cáo trong hệ thống khảo nghiệm giống cây trồng;... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các em cùng theo dõi.

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Sản xuất giống cây trồng

  Bài 3: Sản xuất giống cây trồng
  Mục đích của bài Sản xuất giống cây trồng nhằm giúp các em biết được những mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng, hệ thống sản xuất giống cây trồng và biết được quy trình sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì và sơ đồ phục tráng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo)

  Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo)
  Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu xong mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng, hệ thống sản xuất giống cây trồng, quy trình sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn. Bài học dưới đây mời các em cùng tìm hiểu các nội dung còn lại: Quy trình sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo, quy trình sản xuất giống ở cây trồng nhân giống vô tính và giống cây rừng được sản xuất theo quy trình như thế nào?

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Thực hành Xác định sức sống của hạt

  Bài 5: Thực hành Xác định sức sống của hạt
  Trong nội dung của Bài 5: Thực hành Xác định sức sống của hạt dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách chọn được hạt dủ tiêu chuẩn để xác định sức sống của hạt trước khi gieo trồng, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong quy trình xác định sức sống của hạt và tính tỷ lệ hạt sống. Mời các em cùng theo bài thực hành.

  7 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

  Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp
  Nội dung của Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thế nào là nuôi cấy mô tế bào, cơ sở khoa học của phương pháp này? Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào? Mời các em cùng theo dõi bài học để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

  Bài 7: Một số tính chất của đất trồng
  Nội dung của Bài 7: Một số tính chất của đất trồng nhằm giúp các em biết được keo đất là gì? Thế nào là khả năng hấp phụ của đất? Thế nào là phản ứng của dung dịch đất và độ phì nhiêu của đất? Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây để tìm hiểu chi tiết.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Thực hành xác định độ chua của đất

  Bài 8: Thực hành xác định độ chua của đất
  Nội dung của Bài 8: Thực hành xác định độ chua của đất nhằm giúp các em biết được phương pháp xác định pH của đất, xác định được pH của đất bằng thiết bị thông thường,... Mời các em cùng theo dõi bài thực hành dưới đây để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

  Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
  Đất Việt Nam được hình thành trong điều kiện nhiệt đới nóng ẩm nên chất hữu cơ và mùn trong đất rất dễ bị khoang hóa, các chất dinh dưỡng trong đất dễ hòa tan và bị nước mưa rửa trôi. Khoảng 70% diện tích đất tự nhiên phân bố ở vùng đồi núi nên đất chịu ảnh hưởng mạnh của quá trình xói mòn. Đất bị thoái hóa mạnh. Diện tích đất xấu nhiều hơn đất tốt. Trong số các loại đất xấu cần cải tạo, phải kể đến đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá, đất mặn, đất phèn. Vậy phải làm thế nào để cải tạo và sử dụng các loại đất này cho hợp lí? Mời các em cùng theo dõi bài học Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá dưới đây để cùng tìm hiểu nội dung chi tiết.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

  Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn
  Trong Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá. Bài học Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn dưới đây, mời các em cùng theo dõi nội dung còn lại đó là biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn.

  18 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Thực hành quan sát phẫu diện đất

  Bài 11: Thực hành quan sát phẫu diện đất
  Nội dung của Bài 11: Thực hành quan sát phẫu diện đất sẽ giúp các em biết cách quan sát phẫu diện đất và phân biệt được các tầng đất. Mời các em cùng theo dõi bài học để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

  Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường
  Nội dung của Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường nhằm giúp các em biết được đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thường dùng trong nông, lâm nghiệp. Mời các em cùng theo bài học dưới đây để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

  Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
  Mục tiêu Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón sẽ giúp các em biết được đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thường dùng trong nông, lâm nghiệp. Dưới đây là nội dung của bài học, mời các em cùng theo dõi để tìm hiểu chi tiết.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 14: Thực hành trồng cây trong dung dịch

  Bài 14: Thực hành trồng cây trong dung dịch
  Mục tiêu của Bài 14: Thực hành trồng cây trong dung dịch nhằm giúp các em biết phương pháp và trồng được cây trong dung dịch; rèn luyện cho các em kĩ năng thực hành, tính cẩn thận, tỉ mỉ; thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Mời các em cùng theo dõi bài học dưới đây.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng

  Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng
  Sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng phụ thuộc vào các yếu tố: nguồn sâu, bệnh hại; điều kiện khí hậu, đất đai; giống cây trồng và chế độ chăm sóc. Để biết rõ hơn về các yếu tố này, mời các em theo dõi Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng dưới đây cùng tìm hiểu chi tiết.

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 16: Thực hành nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa

  Bài 16: Thực hành nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa
  Mục tiêu của Bài 16: Thực hành nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa nhằm giúp các em nhận dạng được một số sâu như sâu đục thân bướm hai chấm, sâu cuốn lá lúa loại nhỏ, rầy nâu hại lúa; và biết được các loại bệnh hại cây trồng như bệnh bạc lá lúa, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn;.... Mời các em cùng theo dõi bài thực hành dưới đây để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  14 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 17: Phòng trừ tổng hợp bệnh dịch hại cây trồng

  Bài 17: Phòng trừ tổng hợp bệnh dịch hại cây trồng
  Nội dung Bài 17: Phòng trừ tổng hợp bệnh dịch hại cây trồng dưới đây các em sẽ cùng tìm hiểu thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?, nguyên lí cơ bản và các biện pháp chủ yếu sử dụng trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng,... Mời các em cùng theo dõi bài học để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 18: Thực hành pha chế dung dịch Boóc đô phòng, trừ nấm hại

  Bài 18: Thực hành pha chế dung dịch Boóc đô phòng, trừ nấm hại
  Dung dịch Boóc-đô được sử dụng rộng rãi trong việc bảo vệ thực vật để phòng trừ các bệnh có nguồn gốc từ nấm và vi khuẩn. Vậy phải pha chế để sử dụng như thế nào là đúng cách? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung Bài 18: Thực hành pha chế dung dịch Boóc đô phòng, trừ nấm hại để hiểu rõ hơn về qui trình pha chế.

  6 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường

  Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường
  Thuốc hóa học bảo vệ thực vật có mặt tích cực là tiêu diệt được sâu, bệnh, làm giảm thiệt hại do chúng gây ra. Tuy nhiên việc sử dụng chúng cũng có những mặt hạn chế nhất định. Vậy những hạn chế đó có ảnh hưởng như thế nào đến quần thể sinh vật và môi trường thì mời các em cùng theo dõi nội dung Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường dưới đây để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật

  Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật
  Mục tiêu của Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật nhằm giúp các em biết được thế nào là chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật; cơ sở khoa học và quy trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn, virus và nấm trừ sâu. Dưới đây là nội dung của bài học, mời các em cùng theo dõi để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 21: Ôn tập chương I

  Bài 21: Ôn tập chương I
  Nội dung của bài Ôn tập chương 1 dưới dây sẽ giúp các em nắm vững một số kiến thức cơ bản nhất về giống cây trồng, đất, phân bón và bảo vệ cây trồng nông, lâm nghiệp; biết được cơ sở khoa học và quy trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn, virut và nấm trừ sâu;.... từ đó, chuẩn bị tốt cho kì thi kiểm tra học kì 1 sắp tới. Mời các em cùng theo dõi bài ôn tập.

  25 trắc nghiệm

  Xem chi tiết