Chương I: Linh Kiện Điện Tử

 • Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống

  Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống
  Nội dung bài học Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống dưới đây sẽ giúp các em tìm hiểu về vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử sản xuất và đời sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

  Bài 2: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm
  Nội dung bài học Bài 2: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm dưới đây, các em sẽ cùng tìm hiểu về cấu tạo, ký hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của các linh kiện điện tử cơ bản như điện trở, tụ điện, cuộn cảm. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Thực hành Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

  Bài 3: Thực hành Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm
  Mục tiêu của bài thực hành về Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm dưới đây sẽ giúp các em nhận biết và phân loại được điện trở, tụ điện, cuộn cảm; đọc và đo được số liệu kĩ thuật của điện trở, tụ điện và cuộn cảm. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC

  Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC
  Mục tiêu của bài học Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC nhằm giúp các em biết cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của một số linh kiện bán dẫn và IC và biết được nguyên lý làm việc của tirixto và triac. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Thực hành Điôt - Tirixto - Triac

  Bài 5: Thực hành Điôt - Tirixto - Triac
  Mục tiêu của bài thực hành về Điôt - Tirixto - Triac dưới đây sẽ giúp các em nhận dạng được các loại điôt, tirixto, triac; đo được điện trở thuận, điện trở ngược của các loại linh kiện để xác định điện cực anôt, catôt và xác định loại tốt hay xấu;... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  8 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Thực hành Tranzito

  Bài 6: Thực hành Tranzito
  Mục tiêu của Bài 6: Thực hành Tranzito nhằm giúp các em nhận dạng được các loại tranzito PNP, NPN cao tần, âm tần, công suất nhỏ, công suất lớn; đo được điện trở thuận, ngược giữa các chân của tranzito để phân biệt loại tranzito PNP, NPN, phân biệt loại tốt, xấu và xác định được điện cực B của tranzito;... Mời các em cùng theo nội dung bài thực hành dưới đây.

  6 trắc nghiệm

  Xem chi tiết