Chương I: Đại Cương Về Kĩ Thuật Trồng Trọt

 • Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

  Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt
  Nội dung bài học bài Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt dưới đây sẽ giúp các em hiểu được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt, một số biện pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt. Mời các em cùng theo dõi.

  7 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng

  Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng
  Mục đích của nội dung bài học bài Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng nhằm giúp các em hiểu được thế nào là đất trồng, vai trò của đất với cây trồng và các thành phần chính của đất trồng. Mời các em cùng theo dõi.

  6 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Một số tính chất của đất trồng

  Bài 3: Một số tính chất của đất trồng
  Thành phần cơ giới của đất là gì? Thế nào là đất chua, đất kiềm và đất trung tính? Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất? và Thế nào là độ phì nhiêu của đất? Nội dung bài học bài Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng sẽ giúp các em làm rõ về các vấn đề này, mời các em cùng theo dõi.

  8 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Thực hành: Xác định các thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (vê tay)

  Bài 4: Thực hành: Xác định các thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (vê tay)
  Khi quan sát, nghiên cứu đất ngoài đồng, muốn xác định nhanh đất đó thuộc loại gì, người ta thường dùng phương pháp xác định thành phần cơ giới đất bằng phương pháp đơn giản vê tay hay còn gọi là xác định nhanh thành phần cơ giới ngoài đồng ruộng. Cách tiến hành phương pháp này như thế nào chúng ta cùng nhau học bài Bài 4: Thực hành xác định các thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (vê tay).

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Thực hành: Xác định độ PH của đất bằng phương pháp so màu

  Bài 5: Thực hành: Xác định độ PH của đất bằng phương pháp so màu
  Nội dung của bài Thực hành xác định các thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản sẽ giúp các em biết cách xác định độ PH của đất bằng phương pháp so màu và rèn cho các em kĩ năng thực hành, quan sát, nhận xét, kết luận. Mời các em cùng theo dõi bài thực hành dưới đây để cùng tìm hiểu nội dung chi tiết.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất

  Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất
  Nội dung bài học Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất dưới đây sẽ giúp các em hiểu được vì sao phải sử dụng đất hợp lý và biết được các biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất. Mời các em cùng theo dõi bài học để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

  Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt
  Nội dung bài học Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt dưới đây sẽ giúp các em tìm hiểu về khái niệm phân bón, các loại phân bón thường dùng, tác dụng của phân bón,... Mời các em cùng theo dõi bài học để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Thực hành: Nhận biết một số loại phân bón hóa học thông thường

  Bài 8: Thực hành: Nhận biết một số loại phân bón hóa học thông thường
  Trong Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt, chúng ta đã học về 3 loại phân bón đó là phân hữu cơ, phân hóa học và phân vi sinh. Nhưng làm sao có thể nhận dạng và xác định được các nhóm phân hóa học? Đó là nội dung của Bài thực hành Nhận biết một số loại phân bón hóa học thông thường dưới đây, mời các em cùng theo dõi.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường

  Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường
  Nội dung của bài học Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách bón phân, cách sử dụng các loại phân bón thông thường và cách bảo quản các loại phân bón. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết.

  6 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

  Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng
  Trong hệ thống các biện pháp kĩ thuật trồng trọt, giống cây trồng chiếm vị trí hàng đầu. Phân bón, thuốc trừ sâu,… là những thứ cần thiết nhưng không phải là yếu tố trước tiên của hoạt động trồng trọt. Không có giống cây trồng là không có hoạt động trồng trọt. Nội dung Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng sẽ giúp các em hiểu về vai trò và các tiêu chí của giống cây trồng tốt, một số phương pháp chọn tạo giống. Mời các em cùng tham khảo.  

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng

  Bài 11: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng
  Giống cây trồng có vai trò vô cùng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Muốn có nhiều hạt giống phục vụ sản xuất đại trà chúng ta cần nắm vững quy trình sản xuất và cách bảo quản hạt giống. Nội dung Bài 11: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quy trình sản xuất giống cây trồng và cách bảo quản hạt giống. Mời các em cùng theo dõi bài học.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng

  Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng
  Ở địa phương chúng ta đã xảy ra bệnh rày nâu hại lúa. Vậy tại sao chúng ta lại phòng chống bệnh dịch này, tác hại của chúng ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng dưới đây để hiểu về các vấn đề trên.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại

  Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại
  Sâu, bệnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng và làm giảm năng suất, chất lượng nông sản. Vậy làm thế nào để phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng? Đây là nội dung của bài học Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại chúng ta tìm hiểu. Mời các em cùng theo dõi bài học dưới đây để tìm hiểu chi tiết.

  8 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 14: Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu, bệnh hại

  Bài 14: Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu, bệnh hại
  Nội dung bài thực hành Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu, bệnh hại dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số loại thuốc ở dạng bột, bột thấm nước, hạt và sữa; cách xác định một số đặc điểm của thuốc qua nhãn trên bao bì như tên nước, nhóm độc, khả năng hòa tan trong nước, thành phần thuốc, nơi sản xuất;... Mời các em cùng theo dõi bài học.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết