Chương I: Cách Mạng Tháng Mười Nga Năm 1917 Và Công Cuộc Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Liên Xô (1921 -

 • Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

  Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
  Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) giúp các em tìm hiểu một cuộc cách mạng đánh dấu sự ra đời của nhà nước chủ nghĩa xã hội, làm thay đổi hoà toàn nước Nga mà còn làm thay đổi toàn bộ cục diện của thế giới. Qua cuộc cách mạng này đã cổ vũ phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước thuộc địa - lệ thuộc trên thế giới. Cuộc cách mạng đó nổ ra như thế nào mời tất cả các em cùng tìm hiểu bài học này. 

  10 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

  Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)
  Học xong bài 9 các em được tìm hiểu cuộc cách mạng tháng 10 Nga và quá trình xây dựng chính quyền Xô Viết. Ở bài 10 các em sẽ tìm hiểu một vấn đề mới của liên Xô đó là giai doạn xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô như thế nào? Mời tất cả các em học sinh cùng tìm hiểu bài học này: Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết