AMBIENT
 • Câu hỏi: If ________________________________________________

  -->

  You can't travel on this train unless you have a reservation.

  ---> If ________________________________________________

  • A. you have a reservation, you can't travel on this train.
  • B. you don't have a reservation, you can't travel on this train.
  • C. you don't have a reservation, you can travel on this train.
  • D. you won't have a reservation, you can't travel on this train.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>