AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Years ago, women are pot allowed ________.

  • A. to work in the kitchen 
  • B. to go to school
  • C. to do housework
  • D. to stay at home with their parents

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>