AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở TV hạt kín là gì?

  • A. Tiết kiệm vật liệu  di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử)
  • B. Hình thành nội nhủ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây phát triển
  • C. Hình thành nội nhủ chứa các tế bào tam bội
  • D. Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>