AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là phương hướng chủ yếu để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta hiện nay?

   

  • A. Xây dựng một cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt.  
  • B. Đẩy mạnh phát triển ở tất cả các ngành công nghiệp.  
  • C. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ.  
  • D. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>