• Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chinh của khu công nghiệp tập trung?

  • A. Có rảnh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi.
  • B. Đồng nhất với một điểm dân cư.
  • C. Tập trung tương đối nhiều xí nghiệp.
  • D. Sản xuất các sản phẩm dể tiêu dùng, xuất khẩu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC