• Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không đúng với vùng biển nước ta? 

  • A. Biển có độ sâu trung bình
  • B. Vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan là các vùng biển sâu
  • C. Biển nhiệt đới ấm quanh năm, nhiều sáng, giàu ôxi
  • D. Độ muối trung bình khoảng 30-33%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC