AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không đúng với đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa?

   

  • A. Sản xuất hàng hóa, chuyên môn hóa
  • B. Năng xuất lao động cao  
  • C. Người sản xuất không quan tâm nhiều đến lợi nhuận  
  • D. Sản xuất quy mô lớn, sử dụng nhiều máy móc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>