AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của nông nghiêp nước ta cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI

  • A. Ruộng đất ngày càng tập trung vào tay tầng lớp địa chủ, quan lại
  • B. Nhà nước không quan tâm nhiều đến sản xuất
  • C. Thiên tai, hạn hán, mất mùa thường xuyên xảy ra
  • D. Ở vùng đất mới Đàng Trong, nông nghiệp tương đối phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>