AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét khối tứ diện ABCD có cạnh AB=x và các cạnh còn lại đều bằng \(2\sqrt3\). Tìm x để thể tích khối tứ diện ABCD đạt giá trị lớn nhất.

  • A. \(x = 3\sqrt 2 .\)
  • B. \(x = \sqrt 6 .\)
  • C. \(x = 2\sqrt 3 .\)
  • D. \(x = 2\sqrt 7 .\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>