AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét các đặc điểm sau

  ⦁ Thúc quả chóng chín

  ⦁ Ức chế rụng lá và rụng quả

  ⦁ Kìm hãm rụng lá

  ⦁ Rụng quả

  ⦁ Kìm hãm rụng lá

  ⦁ Kìm hãm rụng quả

  Đặc điểm nói về vai trò của etilen là

  • A. (2), (4) và (5)
  • B. (2), (3) và (5)
  • C. (1), (3) và (4)
  • D. (2), (5) và (6)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>