AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét các đặc điểm sau:

  (1) Có sự thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thể

  (2) Rất bền vững và không thay đổi

  (3) Là tập hợp các phản xạ không điều kiện

  (4) Do kiểu gen quy định

  Trong các đặc điểm trên, những đặc điểm của tập tính bẩm sinh gồm:

  • A. (1) và (2)  
  • B. (2) và (3)
  • C. (2), (3) và (4)
  • D. (1), (2) và (4)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA