ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hóa một hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5  thu được sản phẩm gồm:

  • A. Hai muối và hai ancol
  • B. Hai muối và một ancol
  • C. Một muối và hai ancol
  • D. Một muối và một ancol
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 112

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1