• Câu hỏi:

  Xà phòng hóa một hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5  thu được sản phẩm gồm:

  • A. Hai muối và hai ancol
  • B. Hai muối và một ancol
  • C. Một muối và hai ancol
  • D. Một muối và một ancol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC