ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Xà phòng được điều chế bằng cách nào trong các câu sau

  • A. Phân hủy mỡ
  • B. Thủy phân mỡ trong kiềm
  • C. Phản ứng của axit với kim loại
  • D. Đehiđro hóa mỡ tự nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE