AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Writing pens are made in _______ of shapes, sizes, and colors.

  • A. endless variety an almost
  • B. variety an almost endless
  • C. an almost endless variety
  • D. almost variety an endless

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>