ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Woody Guthrie has written thousands of songs during his lifetime, many of which became classic-folk songs

  • A. has written
  • B. thousands
  • C. during
  • D. which
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  has written ---> wrote (thì quá khứ đơn vì sự việc đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 911

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1