• Câu hỏi:

  Will Mankind _______ books by machine for around 600 years by the year 2039?

  • A. be printing
  • B. have been printing
  • C. have printed
  • D. print

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC