• Câu hỏi:

  Why don’t you learn to play other musical instruments but the guitar?

  • A. Because I want to be a guitarist.
  • B. Because I want to be good at music.
  • C. Because palying music is my favorite pastime.
  • D. Because I love music

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC