AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Why does Mercury still tease scientists?

  • A. Because it has an atmosphere which obscures observation
  • B. Because it is too close to the sun
  • C. Because it is too small
  • D. Because it is difficult for space probes to get close to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>