AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Why did the traffic stop?

  • A. Because of the rain
  • B. Because of the windy weather
  • C. Because of the humid weather
  • D. Because of the heavy fog

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>