• Câu hỏi:

  Why can you get these foreign stamps, Phong?

  • A. My pen friend, Mai, often sends many letters to me.
  • B. Because I write many letters to my pen friend, Mike.
  • C. Because my pen friend, Mai, often sends many letters to me.
  • D. I oten get many letters from my pen friend, Mike.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC