AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Which sentence is NOT mentioned?

  • A. The World Wide Web is difficult to navigate.
  • B. The World Wide Web provides information.
  • C. The World Wide Web is difficult to control.
  • D. E-mail communication is quick and easy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>