AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Which of the following is not true according to the passage?

  • A. Qata was the host country in the 15th Asian Games.
  • B. The 16th Asian Games will take place in China.
  • C. Taiwan was not allowed to take part in the 15th Asian Games because of its political status.
  • D. During the Asian Games, athletes from all over Asia come together to compete.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>