AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Which change will Nan technology not bring about?

  • A. Fatal diseases will be cured.
  • B. The air will be cleaner.
  • C. The pollution will be reduced.
  • D. The environment will be protected.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>