AMBIENT
 • Câu hỏi:

  When you are reading a book, ________.

  • A. you have to read small pieces of information
  • B. you use your brain in concentration and focus
  • C. you have to read during a very long time
  • D. you lose your memory

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>