• Câu hỏi:

  What is his unforgettable personal experience?

  • A. the London killer
  • B. the heavy fog in London in 1952
  • C. the strangeness of nature
  • D. a high – pressure system

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC